จองบ้านพัก

** ขอบคุณครับที่ท่านสนใจสำรองบ้านพักกับจันท์รีสอร์ท ภายหลังจากท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว จันท์รีสอร์ทขอตรวจสอบห้องพักว่างตามวันที่ดังกล่าวให้กับท่านและจะรีบยืนยันการจองของท่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์กลับไปโดยเร็วที่สุดครับ **